Utvecklas med mentorskap

Jag har gått och funderat en hel del kring brister i det svenska utbildningssystemet och speciellt när det kommer till utbildningar inom samhällsvetenskap, som t.ex. MKV. Vi som studerar samhällsvetenskap får i snitt 10 timmar i föreläsningar per kurs, det är en tiden vi får med lärare och sen får man studera 30-40 timmar i veckan på egen hand. Det är så det ser ut för studenter inom samhällsvetenskap, få timmar med lärare och massvis med egen tid där man sitter och läser sida efter sida i kurslitteraturen. Personligen så är det här inget system som gör att jag känner …

Utvecklas med mentorskap →