Hur kan man använda SWOT i sociala medier?

Första gången jag kom i kontakt med SWOT var på gymnasiet och sedan dess har det följt med i min verktygslåda. SWOT som är en förkortning för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats är alldeles perfekt för att analysera sin strategi eller kampanj i sociala medier. Man  använder SWOT för att visa vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som kan spela in för företagets verksamhet. En SWOT-analys blir också ett utmärkt informations- och diskussionsunderlag som kan delas ut till medarbetare, chefer och så vidare.

För att komma igång med SWOT krävs inte så mycket. Man kan göra det betydligt mer avancerat än vad jag kommer ge exempel på här men vi nöjer oss med en enkel variant.

Till att börja med ska du börja med att plocka fram papper eller starta Word och dela upp dokumentet i styrkor, svagheter, hot och möjligheter. För att kunna utföra det här måste du ha bra koll på ditt företag och vilka mål och inriktning ni har.

Styrkor – Den första delen vi ska kolla på är styrkor och här ska vi skriva in styrkor för kampanjen, strategin eller vad du använder den för. Det finns inte något facit här utan svaren varierar efter hur er verksamhet ser ut.

Styrkor kan t.ex. handla om räckvidd, genomslag och resurser. Ni kanske kan spara tid och arbetskraft med strategin, få en bättre räckvidd och så vidare.

Svagheter – Svagheter som kan vara möjliga är, problem med att spåra resultat, personalbrist och så vidare.

Möjligheter – Möjligheter kan vara bättre räckvidd, hitta nya kanaler och så vidare.

Hot – Hot kan vara konkurrenter som vill ha samma utrymme med liknande kampanj, dålig världsekonomi, vad som kan stå i vägen för det ska lyckas och så vidare.

Och sen då? – När du väl kommit så här långt måste du fundera på hur kan du bibehålla och förbättra styrkorna, hur kan du minimera eller ta bort svagheterna, hur kan du ta tillvara på möjligheterna och hur kan du förebygga hoten?

Gillade du inlägget?

   
       

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *