Utvecklas med mentorskap

Jag har gått och funderat en hel del kring brister i det svenska utbildningssystemet och speciellt när det kommer till utbildningar inom samhällsvetenskap, som t.ex. MKV. Vi som studerar samhällsvetenskap får i snitt 10 timmar i föreläsningar per kurs, det är en tiden vi får med lärare och sen får man studera 30-40 timmar i veckan på egen hand.

Det är så det ser ut för studenter inom samhällsvetenskap, få timmar med lärare och massvis med egen tid där man sitter och läser sida efter sida i kurslitteraturen. Personligen så är det här inget system som gör att jag känner att jag utvecklas till min fulla potential. Att sitta och läsa böcker ger självklart en viss akademisk kunskap som ger en grund att stå på men den kunskapen är samtidigt väldigt bristfällig när man väl kommer ut i yrkeslivet.

Personligen är den största anledningen till att jag studerar att jag vill utvecklas både som person och kunskapsmässigt och lägga grunden för att lyckas göra en karriär inom kommunikationsbranschen. Men när den största delen av tiden av att studera MKV går ut på att sitta och läsa kurslitteratur på egen hand så är det något som har gått fel.

Studenter behöver förebilder, vägledare och personer som kan få studenten att växa. Förslagsvis en mentor som är aktiv i det yrkesområdet som studenten strävar efter att göra karriär inom. Det finns många fördelar med att ha en mentor som lyssnar, ställer frågor och delger sin erfarenhet inom det aktuella yrkesområdet. Studenterna får en förebild som hjälper till med det som just den akademiska världen inte är särskilt bra på, den praktiska biten. Man får mycket teoretisk kunskap av universitet men man saknar så otroligt mycket värdefull information som en mentor kan ge. Att få en inblick av hur det fungerar i yrkeslivet och få ta del av all erfarenhet som yrkesverksam person som kan dela med sig av är värt minst lika mycket som den akademiska utbildningen.

Det mest optimala hade varit om det hade funnits ett slags mentorskapsprogram på alla universitet, för alla ämnen, dit alla studenter var välkomna. Ett samarbete mellan universiteten och företagen där alla studenter får sin egen mentor som är relevant för studentens mål och intressen och som vägleder dem inom detta. Det är åtminstone ett drömscenario för mig och utbildningen i Sverige hade blivit väldigt mycket bättre och konkurrenskraftig om det hade varit så. Studenterna hade blivit mer motiverade, klarat av sina studier snabbare, fått det enklare i yrkeslivet och framför allt fått hjälp att nå sin fulla potential.

Personligen så brinner jag för PR och digital kommunikation, ett område som kan vara svårt att studera i Sverige då det inte finns särskilt många nischade program inom samhällskunskapen. Det finns många vägar att gå men den vanligaste är att man får läsa fristående kurser och kombinera ihop en egen examen där huvudområdet blir MKV. Det är väl okej, en stor bas men svårt att nischa sig och för att få en hyfsad utbildning inom PR måste man ge sig iväg till USA eller något europeiskt universitet som erbjuder masters med inriktning public relations. Det är åtminstone något som jag planerar att göra då jag anser att den svenska utbildningen är alldeles för bristfällig inom PR och kommunikation.

Jag har insett att jag har väldigt mycket att tjäna på att hitta en engagerad mentor som kan vägleda och guida mig inom PR- och kommunikationsbranschen. Jag saknar åtminstone en koppling mellan yrkeslivet och det teoretiska i min utbildning och tror nog att många känner likadant. Att ha en person som kan vägleda och dela med sig av sin erfarenhet och kunskap är otroligt värdefullt och det är något jag önskar att alla studenter fick en möjlighet till. Kanske borde jag skriva ihop en kontaktannons och efterlysa en person som kan hjälpa mig att utvecklas och vägleda mig utbildnings- och yrkesmässigt.

En sak vet jag i alla fall, att när jag samlat på mig lite mer livserfarenhet och kommit ut i yrkeslivet så ska jag absolut ställa upp som mentor till studenter inom kommunikation. Att få chansen att dela med sig av sin erfarenhet och främja tillväxten inom branschen är något som enligt mig är väldigt viktigt.

Gillade du inlägget?

   
       

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *